Renovatie

Een woning aanpassen en vernieuwen, oftewel renovatie

De provincie Limburg kende eind 19de begin 20ste eeuw een enorme bevolkingsgroei. De mijnen en industrien zorgde voor veel woonklusters. Dus veel mensen op een plek. Het platteland bleef leeg en leed een armmoedig bestaan. De steden moest uitbreiden en er werden hele blokken met nieuwe woningen gebouwd vlak buiten de toenmalige stadskernen. Deze wijken staan bekend als de 19de eeuwse woonwijken.

De boerderijen leden een kwijnend bestaan. De kleine ‘keuterboertjes’ hadden het zwaar. En moesten waarlijk een strijd leveren om hun dagelijkse kost bij elkaar te krijgen. Dit deed de prachtige boerderijtjes geen goed. Door de nieuwe welvaart na de Tweede Wereldoorlog kwam het ‘wit-zwart huis’ opnieuw in de belangstelling.

Voor het behoud van de zo typische Limburgse vakwerkbouw is vaak gekozen voor renovatie. Door de vele restauratieprojecten kan mijn bedrijf de soms zo nodige renovaties makkelijk aan.

In de filosofie van mijn bedrijf speelt dat elk werk uniek is en daarom zijn renovatiewerken net zo interessant als een individuele restauraties. Voor beiden gelden dezelfde normen en waarden. Door aandacht, goed advies,en goed vakmanschap, creëer ik hierdoor een mooi product met lange levensduur. En levensduur is heel belangrijk bij onroerend goed.

Vernieuwen beter dan nieuw?

Gezien de opgedane ervaring en de manier van werken geeft een uitgevoerde renovatie een beter resultaat dan veel nieuwbouw. Juist de combinatie van het herstellen van oude constructies en toepassen van nieuwe technieken leidt vaak tot en mooi resultaat.