Woningbouw

Traditionele bouw

Hier onder verstaan wij nieuwbouw gerealiseerd met traditionele technieken en of constructies die rekening houden met streekeigen architectuur. Die is dan weer te herkennen aan gebruikte traditionele materialen, vormen en motieven. In mergel, hout, leem, natuursteen, ijzer voor muurankers, veldbrandsteen, oud hollandse dakpannen, enzovoorts.

Een belangrijk kenmerk is de eenvoud. Voor de toekomstige bewoner maken we zo een aangename woonruimte met als resultaat een kwalitatief hoog leefklimaat.

Houtskeletbouw

Onder houtskeletbouw verstaan wij huizen met een basisconstructie van houten balken, spanten, wanden en vloeren. Houtskeletbouw staat synoniem aan ecologisch en duurzaam bouwen. Vakwerkhuizen, maar dan in een moderne versie. Uit ervaring weten we dat het werken met hout zeker gelijkwaardig is aan bouwen met steen. Het gaat alleen sneller dan met steen, en dat is interessant voor uw budget. Bouwen in vakwerk gaat vrij snel, is een droge bouwmethode, dus zonder lange droogtijden voor bouwvocht, en dankzij het vrij dragende houtskelet zijn er ongekende ruimtelijke mogelijkheden. Binnen en  buiten kan naar eigen inzicht afgewerkt worden. En wilt u later binnen verbouwen, dan gaat dat makkelijk.

Door de dragende functie die een houtskelet heeft, kun je naar ieders wens ruimtes opnieuw veranderen en indelen. Houtskeletbouw is afhankelijk van een goede wisselwerking van ventilatie en isolatie. Daar houden we altijd rekening mee. Wat is er mooier dan een huis dat u zelf voor een belangrijk deel hebt vormgegeven, naar uw wensen. Een huis dat zich voegt naar de seizoenen door de specifieke ademende wanden, die in alle omstandigheden voor een aangenaam woonklimaat zorgen.

Traditionele - of houtskeletbouw, beide hebben hun specifieke eisen, die iedereen voor zichzelf moet afwegen. Over deze afweging kunnen we u reeds in een vroeg stadium helpen.