Wat wij doen

Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, renovatie of restauratie zijn onze specialismen. Door onze meer dan 25 jarige ervaring met alles tussen restauratie en nieuwbouw kunnen we ons werkgebied  in drie groepen opdelen.

Ten eerste vakwerkbouw, de traditionele bouw, en de zgn. bijgebouwen. Bij al deze bouwvormen gaan we zoveel mogelijk uit van een ecologische benadering.

Woningbouw

Hier onder verstaan wij nieuwbouw gerealiseerd met traditionele technieken en of constructies die rekening houden met streekeigen architectuur. Die is dan weer te herkennen aan gebruikte traditionele materialen, vormen en motieven. In mergel, hout, leem, natuursteen, ijzer voor muurankers, veldbrandsteen, oud hollandse dakpannen, enzovoorts.

Een belangrijk kenmerk is de eenvoud. Voor de toekomstige bewoner maken we zo een aangename woonruimte met als resultaat een kwalitatief hoog leefklimaat.

Onder houtskeletbouw verstaan wij huizen met een basisconstructie van houten balken, spanten, wanden en vloeren. Houtskeletbouw staat synoniem aan ecologisch en duurzaam bouwen. Vakwerkhuizen, maar dan in een moderne versie.

Uit ervaring weten we dat het werken met hout zeker gelijkwaardig is aan bouwen met steen. Het gaat alleen sneller dan met steen, en dat is interessant voor uw budget.

Bouwen in vakwerk gaat vrij snel, is een droge bouwmethode, dus zonder lange droogtijden voor bouwvocht, en dankzij het vrij dragende houtskelet zijn er ongekende ruimtelijke mogelijkheden. Binnen en  buiten kan naar eigen inzicht afgewerkt worden. En wilt u later binnen verbouwen, dan gaat dat makkelijk.

Door de dragende functie die een houtskelet heeft, kun je naar ieders wens ruimtes opnieuw veranderen en indelen. Houtskeletbouw is afhankelijk van een goede wisselwerking van ventilatie en isolatie. Daar houden we altijd rekening mee.

Wat is er mooier dan een huis dat u zelf voor een belangrijk deel hebt vormgegeven, naar uw wensen. Een huis dat zich voegt naar de seizoenen door de specifieke ademende wanden, die in alle omstandigheden voor een aangenaam woonklimaat zorgen.

Traditionele - of houtskeletbouw, beide hebben hun specifieke eisen, die iedereen voor zichzelf moet afwegen. Over deze afweging kunnen we u reeds in een vroeg stadium helpen.

Vakwerk bouw & Restauratie

De ‘Limburgse vakwerkbouw’ vormt een belangrijk cultureel erfgoed. Naast de heerlijke Limburgse vlaaien en bieren, zijn de ‘zwart-witte’ huizen in het glooiende Heuvelland, iconisch voor Limburg.

Deze iconen verdienen onze grootste aandacht.

Restauratie, renovatie van vakwerkbouw en het aanpassen van panden, schuren en stallen, aan de hedendaagse behoeften, zijn de voornaamste bezigheden van aannemersbedrijf Drijvers.

We maken opmaat gemaakte unieke constructies, gebaseerd op kennis over historische vakwerkbouw. Of het nu gaat om het al dan niet gedeeltelijk vernieuwen van houten spanten, het maken van nieuw vakwerk, het isoleren van daken, wanden en vloeren. Voor alles hebben we een constructieve oplossing.

Eikenhouten bijgebouwen

Kleine ingangspartijen, serres en veranda’s, bijgebouwen, dierenstallen, terrasoverkappingen, buitenkeukens, garages, maar ook trappen en muren van natuursteen zitten in ons aanbod. Het zijn constructies die de functie en efficiëntie van de bestaande woonplek vergroten.

Met onze kennis en aandacht, kunnen wij deze constructies makkelijk voor u realiseren. Voor deze kleine objecten maken we eveneens gebruik van het vertrouwde eikenhout, populier, of een van de inheemse naaldhoutsoorten (grenen, vuren, douglas, of lariks).

Niet onbelangrijk, we kunnen u snel vertellen of iets vergunningsvrij gebouwd mag worden of niet. Als u weet wat u wil, dan zorgen we samen dat u wens gerealiseerd wordt.