Veel gestelde vragen

Q?

Wat is er tijdens de bouw verzekerd?

A.

In principe alles. Glas- en opstalverzekeringen komen voor rekening van de aannemer. Ook heeft hij natuurlijk een aansprakelijkheidsverzekering. Het risico van het werk ligt dan ook tot de oplevering bij hem. Na de oplevering bent u verantwoordelijk voor verzekeringen, bijvoorbeeld de glas- en opstalverzekeringen.

Q?

Hoe kan ik mijn verbouwing restauratie of renovatie het beste (anders) financieren?

A.

Wanneer een verbouwing niet uit eigen middelen betaald kan worden, kunt u een lening afsluiten. Er zijn een aantal mogelijkheden.

 

Een hypothecaire lening is het voordeligst. U moet dan wel een notaris inschakelen en afsluitprovisie betalen. Deze kosten zijn aftrekbaar van de belastingen. Bij een tweede hypotheek geldt dat alleen voor het bedrag dat u extra leent.

 

Andere mogelijkheden zijn leasen of een persoonlijke lening. Dit is in verhouding wel duurder, maar u hoeft niet naar de notaris toe en dat scheelt natuurlijk kosten.

 

Wanneer het pand een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument is dan is het aan te raden dat u contact op te neemt met een van de overheden. Deze kunnen u vertellen of het gehele werk of gedeelten hiervan vergoed kunnen worden. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft een speciale helpdesk ingericht voor vragen. 
Infodesk: 030 69 83 456 of 
http://www.monumentenzorg.nl.

Q?

Hoe beoordeel ik een offerte?

A.

De offerte wordt gemaakt op basis van een bestek en of tekeningen. Hoe nauwkeuriger die zijn, hoe duidelijker de offerte. Omdat het moeilijk is een offerte te beoordelen, kan ik u desgewenst voorlichten.

Q?

Kan ik meerdere offertes aanvragen?

A.

Ja, als u bestek en tekeningen heeft laten maken door een architect, kunt u altijd verschillende aannemers om een offerte vragen. Maar met tekeningen, technische omschrijvingen en ontwerpen van de ene aannemer mag u niet naar een andere gaan voor een offerte. Met drie offertes kunt u overigens een goede vergelijking maken. Wel is het raadzaam om de manier van uitvoeren mee te nemen in uw vergelijking.

Q?

Hoe vergelijk ik offertes?

A.

Door goed op de nauwkeurigheid van de offerte te letten. De aannemers bij wie u een offerte heeft aangevraagd, praten ten slotte over hetzelfde werk. Dus moeten ze in grote lijnen dezelfde offerte uitbrengen. Let op de prijs. Echter u vindt altijd wel iemand die goedkoper is. Maar bedenk dat de prijs vaak alles met kwaliteit te maken heeft.

Q?

Valt er over de prijs te praten?

A.

Er bestaan geen standaardprijzen voor bepaalde werkzaamheden. De offerte zal op basis van arbeidsuren en materialen opgesteld zijn. Vindt u de prijs te hoog, dan kan ik samen met u, zoeken naar een goedkopere oplossing. Ander materiaal, een andere constructie...

Q?

Zijn er richtlijnen voor een bepaald werk?

A.

Nee. Die zijn er niet, want elk werk staat op zichzelf en is uniek. Een offerte wordt gemaakt aan de hand van úw unieke situatie. En die is altijd anders dan die van de overburen.

Q?

Kunnen de kosten tijdens het werk variëren?

A.

Ja, u moet altijd rekening houden, zeker bij oudere panden met meer- of minderwerk. Het laatste is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is minder prettig als u te maken krijgt met onverwachte tegenvallers. Onvoorziene zaken die tijdens de bouw pas aan het licht komen. Probeer deze altijd, ook al is dit moeilijk, in te calculeren. Het is tevens aan te raden uw begroting wat lager te maken dan uw mogelijkheden. Op deze manier heeft u altijd iets achter de hand.

Q?

Wat als het werk meer kost?

A.

Voorkom onaangename verrassingen als u de rekening gepresenteerd krijgt. Zorg dat u alle kosten op een rij heeft. Ook van die extra deurtje niet in het bestek was opgenomen, maar toch wel erg handig leek. Laat me eerst berekenen wat het meerwerk gaat kosten, voordat u akkoord geeft. Als u alles op papier heeft, weet u wat u kunt verwachten. In de totaalafrekening is een specificatie van het meer- en minderwerk opgenomen.